ralph lauren paint

Aktualności

30 maja 2014

Raport roczny za rok obrotowy 2013

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2013 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex