ralph lauren paint

Kalendarz publikacji

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport okresowy za IV kwartał 2012 r. -14 lutego 2013 roku;
  • raport okresowy za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 roku;
  • raport roczny za 2012 r. – 22 maja 2013 roku;
  • raport okresowy za II kwartał 2013 r. -14 sierpnia 2013 roku;
  • raport okresowy za III kwartał 2013 r. -14 listopada 2013 roku.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

repliki zegarków rolex