ralph lauren paint

Raporty okresowe

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

21 lipca 2017
Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 21 lipca 2017 r. powzięła informację o rezygnacji Pani Pauli Lipiec-Krawczyk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Radosław Lipiec – Operator systemu EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

14 lutego 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

10 listopada 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarząd

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2016

6 września 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 23/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2016

19 sierpnia 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 22/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Korekta niniejszego raportu kwartalnego wynika z dokonanych przeksięgowań na kapitale własnym w kwocie 2,5 mln zł z kapitału zapasowego na pozostały kapitał rezerwowy w związku z uchwałę nr. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Preze Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

17 sierpnia 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

11 sierpnia 2016

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2016 roku opublikowanego w dniu 16.05.2016 r. raportem EBI nr 9/2016.

Emitent dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Treść raportu kwartalnego po korekcie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

Raport roczny za rok 2015.

1 lipca 2016

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2015.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

16 maja 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

15 lutego 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 r. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex