ralph lauren paint

Raporty okresowe

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

17 listopada 2015

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

14 sierpnia 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny za rok 2014.

3 czerwca 2015

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2014.

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.
.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

15 maja 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

16 lutego 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

14 listopada 2014

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2014 r. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

ALKAL SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

15 października 2014

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym”.

 

 

Korekta dotyczy załącznika do raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym” z uwagi na jego wcześniejsze omyłkowe niezamieszczenie.

 

 

 

Tym samym Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść jednolitą statutu spółki.

 

 

 

Treść raportu przed korektą:

 

 

 

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r.

 

 

 

Przedmiotem zmiany były postanowienia § 12 pkt 1 oraz §19 Statutu Spółki.

 

Brzmienie §12 pkt 1 Statutu Spółki przed zmianami:

 

㤠12.

 

 

 

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi dwa lata.”

 

Brzmienie §12 pkt 1 po zmianach:

 

㤠12.

 

 

 

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.”

 

Brzmienie §19 Statutu Spółki przed zmianami:

 

㤠19.

 

 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.”

 

Brzmienie §19 Statutu Spółki po zmianach:

 

㤠19.

 

 

 

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata.”

 

 

 

Treść raportu po korekcie pozostaje bez zmian.

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

14 sierpnia 2014

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2014 r. 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport roczny za rok obrotowy 2013

30 maja 2014

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2013 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za I kw. 2014 r.

15 maja 2014

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
 • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex