ralph lauren paint

Akcjonariat

 

Akcjonariat
Liczba akcji
Udział w kapitale zakładowym
Liczba głosów na WZA
Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Radosław Lipiec
2 315 000
41,73%
3 315 000
43,92%
Przemysław Mikusiński
2 310 000
41,64%
3 310 000
43,85%
INVESTcon GROUP S.A.
276 494
4,98%
276 494
3,66%
Pozostali
646 126
11,65%
646 126
8,65%

5 547 620
100%
7 547 620
100%

 

  

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 554.762,50 zł i dzieli się na:
Seria akcji
rodzaj akcji
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
A
uprzywilejowane co do głosu
2 000 000
37,65%
4 000 000
53,00%
B
zwykłe
3 000 000
56,47%
3 000 000
39,75%
C
zwykłe
312 325
5,88%
312 325
4,14%
D
zwykłe
235 295
4,24%
235 295
3,12%
  Razem: 5 547 620 100% 7 312 325 100%

 

repliki zegarków rolex