ralph lauren paint

WZA

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

Spółka Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alkal S.A. (Emitent) informuje o drugiej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 13 lipca 2017 roku o godzinie 10:00.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alkal S.A. (Emitent) informuje o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 03 lipca 2017 roku o godzinie 10:00.
Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALKAL S.A. z w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 398, art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych zwołują na dzień 27.06.2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz.12.00 w Opatówku, przy ulicy Zdrojowej 12.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2016 r.

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 maja 2016 r.

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 maja 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.12.2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf rozmiar: 324.7 kB
Projekty uchwał NWZ.pdf rozmiar: 220.7 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf rozmiar: 191.3 kB

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2013 r.

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Uchwały ZWZ_27062013.pdf rozmiar: 248.8 kB

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. wraz z projektami uchwał
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: 318.7 kB
Projekty uchwał WZA.pdf rozmiar: 214.3 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wzór.pdf rozmiar: 225.6 kB

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 5 maja 2011 r.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 05.05.2011 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 5 MAJA 2011 R. WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

repliki zegarków rolex