ralph lauren paint

Aktualności

22 kwietnia 2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 22 kwietnia 2017r. powziął informację o rezygnacji Pana Adama Bochyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 kwietnia 2017 r..

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex