ralph lauren paint

Aktualności

27 czerwca 2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 27 czerwca 2017r. powzięła informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2017r.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Operator systemu EBI
repliki zegarków rolex