ralph lauren paint

Aktualności

21 lipca 2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 21 lipca 2017 r. powzięła informację o rezygnacji Pani Pauli Lipiec-Krawczyk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Radosław Lipiec – Operator systemu EBI
repliki zegarków rolex