ralph lauren paint

Aktualności

10 listopada 2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 10 listopada 2016 r. powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Białowąsa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2016 r.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex