ralph lauren paint

Aktualności

30 kwietnia 2017

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (Emitent) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku Pan Radosław Lipiec złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 30 kwietnia 2017 roku. Rezygnacja została umotywowana powodami zdrowotnymi.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex