ralph lauren paint

Aktualności

1 lipca 2016

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 roku podpisał z INC S.A. porozumienie rozwiązujące umowę w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy przez INC S.A. na rzecz Spółki.

Umowa ulega rozwiązaniu z dniem 1 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex