ralph lauren paint

Aktualności

28 stycznia 2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 roku;
• raport roczny za 2014 r. – 4 czerwca 2015 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex