ralph lauren paint

Aktualności

1 lutego 2016

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 roku;
• raport roczny za 2015 r. – 3 czerwca 2016 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 roku
• raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex