ralph lauren paint

Aktualności

13 stycznia 2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 14 lutego 2017 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 roku;
• raport roczny za 2016 r. – 31 maja 2017 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex