ralph lauren paint

Aktualności

13 października 2016

Uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki ALKAL S.A. z siedzibą w Opatówku (dalej „Emitent”) przekazuje uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 o życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Białowąsa oraz Pana Adama Żmurkiewicza, w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex