ralph lauren paint

Aktualności

27 grudnia 2010

Raport bieżący 2/2010 – Wniosek o wprowadzenie akcji oraz PDA Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że w dniu 20.12.2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D oraz PDA serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex