ralph lauren paint

Aktualności

8 września 2016

Zawieszenie w czynnościach członka zarządu

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 8 września 2016 r. , Pan Przemysław Mikusiński, Wiceprezes Zarządu ALKAL S.A. został do dnia 31 października 2016 r., zawieszony z ważnych powodów w czynnościach członka zarządu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem podjęcia.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect „.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex