ralph lauren paint

Aktualności

2 czerwca 2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.

Zarząd Alkal S.A. informuje, iż raport roczny za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 3 czerwca 2016 r., zostanie opublikowany 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: §6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex