ralph lauren paint

Aktualności

20 maja 2013

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r.

Zarząd ALKAL S.A., informuje że raport roczny za 2012 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 22 maja 2013 r., zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2013 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex