ralph lauren paint

Aktualności

29 maja 2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014 przypadał na dzień 4 czerwca 2015 r.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014 został ustalony na 3 czerwca 2015 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex