ralph lauren paint

Aktualności

24 marca 2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

arząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 23 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:
1. Adam Bochyński
2. Ewa Lipiec
3. Paula Lipiec-Krawczyk
4. Karolina Mikusińska
5. Przemysław Mikusiński

Pan Adam Bochyński, pani Ewa Lipiec i pani Paula Lipiec-Krawczyk byli członkami Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji.
Życiorysy zawodowe pana Przemysława Mikusińskiego i pani Karoliny Mikusińskiej w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie po uzyskaniu kompletnych informacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex