ralph lauren paint

Aktualności

27 czerwca 2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 27 czerwca 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z dniem 26 czerwca 2017r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Machowicz.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Machowicza w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaie przekazany niezwłocznie po uzyskaniu kompletnych informacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Operator systemu EBI
repliki zegarków rolex