ralph lauren paint

Aktualności

1 stycznia 2011

Raport bieżący 1/2011 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rezygnacji pana Piotra Białowąsa z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Białowąs wskazał, że wyłącznym powodem rezygnacji jest obowiązująca w spółce INVESTcon GROUP S.A. uchwała Rady Nadzorczej w sprawie określenia zasad uczestnictwa osób zarządzających Spółką w organach spółek publicznych. Zgodnie z ww. uchwałą, osoby zarządzające spółką INVESTcon GROUP S.A. powinny złożyć rezygnację z członkostwa w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW lub NewConnect.

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że obecnie Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu członków i jest zdolna do podejmowania uchwał oraz realizacji obowiązków nadzorczych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu

repliki zegarków rolex