ralph lauren paint

Aktualności

26 września 2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 26 września 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Jana Bednarskiego oraz Panią Karolinę Mikusińską. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Pan Adam Żmurkiewicz oraz Pan Piotr Białowąs.

Życiorys zawodowy Pana Adama Żmurkiewicza oraz Pana Piotra Białowąsa w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie po uzyskaniu kompletnych informacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex