ralph lauren paint

Aktualności

16 czerwca 2014

Zamierzone zmiany w statucie.

Zarząd Spółki Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany statutu spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex